Brez odpovedi

Neuspešno uveljavljanje s strani Euran d.o.o. kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe ne pomeni odpoved katerekoli pravice podjetja Euran d.o.o., ne glede na pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejeta plačila s strani Euran d.o.o., niti pooblastila katerekoli osebe na dejanja Euran d.o.o. ne pomenijo odpoved kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe. Samo specifična pisna odpoved, podpisana od predstavnika Euran d.o.o. bo imela pravni učinek.