Avtorske pravice

Avtorske pravice in vse druge lastninske pravice od vsebin, ki jih ponuja Euran d.o.o. in njeni partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc in dobavitelji, do zbiranja informacij, razporeditev in planiranje te Spletne strani, so v celoti last podjetja Euran d.o.o., partnerjev, dajalcev licenc, pridobiteljev licenc in dobaviteljev.

Pridržane so vse pravice na Vsebinah, ki niso izrecno dovoljene v teh Pogojih Uporabe.